Øvrige aktiviteter / Generalforsamling

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling:
14. feb. 2018.
 
Tak til de 33 fremmødte medlemmer.
 
Alle valg til bestyrelsen var genvalg. Bestyrelsen fortsætter uændret.
 
Turudvalg fortsætter uændret
Festudvalg fortsætter uændret
                                             
Palle Hertzum Petersen